Historia szkoły

Szkoła jako instytucja istnieje od 1821r. Grunty, na których znajdował się budynek, zostały ofiarowane przez ówczesną właścicielkę dóbr w Krześlinie p. Zofię Kicką. Najprawdopodobniej jednoizbowy budynek, który był klasą i mieszkaniem nauczyciela, znajdował się naprzeciw obecnego wejścia do kościoła po stronie południowej. Około 1860 r. szkołę przeniesiono do klasztoru w tutejszym kościele. W ramach represji po upadku powstania styczniowego zamknięto klasztor. Przestała również działać szkoła.

Po odzyskaniu niepodległości szkoła mieściła się w budynku Urzędu Gminy Krześlin (dzisiaj jest to miejsce, gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia), celach poklasztornych naszego kościoła oraz domach prywatnych.

Jesienią 1933 r. zawiązało się Towarzystwo Poparcia Budowy Publicznej Szkoły Powszechnej. W maju 1935r. do użytku został oddany nowy drewniany budynek, w którym uczymy się do dziś.

Okres II wojny jest słabo znany, ponieważ nie prowadzono kroniki szkolnej i zachowało się mało dokumentów.

W latach sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych XX wieku była to szkoła siedmioklasowa i działała jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

W 1999 r. zawiązano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Efektem pracy tego komitetu była budowa łącznika, gdzie mieszczą się łazienki, sala komputerowa i dwie klasy. Łącznik jest użytkowany od 1 września 2002 r. Ważnym momentem w historii szkoły było oddanie do użytku od 1 września 2009 r. sali gimnastycznej (uroczyste otwarcie miało miejsce 31 października). Od 1 września 2017 r. nasza szkoła jest szkołą ośmioklasową. Obecnie do obwodu szkoły należą: Borki Siedleckie, Brzozów, Krześlinek, Krześlin , Kownaciska .

Na podstawie dostępnych źródeł: kronik, świadectw, protokołów, metryk szkolnych trudno jest dokładnie określić imię szkoły. Pewne jest, że patronami szkoły byli Juliusz Słowacki i Józef Piłsudski.

Prawdopodobnie od 1921 r. do końca roku szkolnego 1934/35 nasza szkoła nosiła imię Juliusza Słowackiego.

12 maja 1935 r. w dniu śmierci Marszałka Piłsudskiego ,,Kierownictwo szkoły zgłosiło wniosek do Rady Gminy Krześlin o nadanie nowemu budynkowi imienia Józefa Piłsudskiego”. Brak jest informacji na temat stanowiska Rady Gminy Krześlin w tej sprawie. Natomiast na większości dokumentów szkolnych od drugiej połowy 1935 r. Marszałek Józef Piłsudski jest patronem placówki. Odnaleziono jeszcze to imię na świadectwach z 1948 r. W późniejszym czasie szkoła nie miała imienia.

(opracowała p. Hanna Protasiuk na podstawie kronik Szkoły Podstawowej w Krześlinie)