Szkoła dziś

Jesteśmy szkołą o długoletniej tradycji, w której naukę kontynuują dzieci, wnuki i prawnuki naszych absolwentów.

Parterowy budynek mieści 8 sal lekcyjnych dla uczniów z oddziału przedszkolnego oraz klas I – VIII.

Posiadamy pracownię informatyczną z 16 stanowiskami pracy i dostępem do Internetu, salę gimnastyczną z szatniami i łazienką. Naszą dumą jest centrum biblioteczno-świetlicowe, gdzie na wygodnej kanapie można wypocząć z książką w ręku.

Budynek szkoły jest odnowiony, a wnętrza kolorowe.

Szkoła wyposażona jest w komputery, laptopy, projektory, wizualizer i tablice multimedialne, których sukcesywnie przybywa.
Uczy się tu 110 uczniów w ośmiu oddziałach klasowych i jednym oddziale przedszkolnym, pracuje 20 wykwalifikowanych nauczycieli.
Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z Krześlina, Bork Siedleckich, Kownacisk, Krześlinka i Brzozowa.

Już od pierwszej klasy w szkole dzieci uczą się języka angielskiego, a w klasie siódmej i ósmej, języka niemieckiego. Dla uczniów z trudnościami w nauce organizujemy zajęcia terapii pedagogicznej oraz zajęcia logopedyczne. Rozwijamy również  zainteresowania uczniów w różnych kołach i zajęciach pozalekcyjnych (m.in. w kołach kreatywności). Uczniowie mogą spróbować swych sił również jako redaktorzy. Mają bowiem okazję tworzyć i wydawać szkolne czasopismo „Uczniak”.

Szkoła stara się, by wzbogacenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań odbywało się poprzez różnorodne formy. Sprzyjają temu wyjazdy do teatrów, kina, na koncerty, basen, wycieczki czy wyjścia i wyjazdy do muzeów, w których, poza uczniami i nauczycielami, biorą także udział rodzice.

W szkole swoją działalność prowadzi Samorząd Uczniowski oraz wybrany przez uczniów Rzecznik Praw Ucznia. Dbamy o bezpieczeństwo naszych wychowanków.

W szkole realizowany jest Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

Do imprez szkolnych, które wpisały się w tradycję szkoły należą: Ślubowanie uczniów klas  I,  Dzień Niepodległości,  Wigilia, Dzień Rodziny, Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Przeprowadzamy liczne konkursy: m.in. konkursy o bezpieczeństwie, plastyczne, polonistyczne i matematyczne.

Jesteśmy organizatorem Gminnego Przeglądu Zespołów Tanecznych.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych, w których osiągają dobre wyniki. Są wśród nich laureaci powiatowych i wojewódzkich etapów.